Job 4 van 6

Provincie Noord Holland


Adviseur planning en control (tsf_51)


Wil jij met jouw kennis en kunde van financiën werken aan een beter Noord-Holland? Dan is dit de baan voor jou.

JOBOMSCHRIJVING

De provincie investeert jaarlijks meer dan € 500 miljoen in onder meer duurzaamheid, schone energie, goede bereikbaarheid per auto, fiets en openbaar vervoer, een gezonde leefomgeving vol mooie natuur, schoon water, natuurinclusieve landbouw en open landschap. Dit levert continu uitdagingen op waarbij veel (financiële) keuzes gemaakt moeten worden. Als Adviseur planning en control zorg jij ervoor dat de provincie controle heeft over haar inkomsten en uitgaven. Daarnaast adviseer je het bestuur over het financieel beleid zodat de provincie haar doelen behaalt. Wil jij met jouw kennis en kunde van financiën werken aan een beter Noord-Holland? Dan is dit de baan voor jou.   Jouw baan Jij bent onderdeel van het team Planning & control en informatievoorziening. Je werkt aan producten in de planning- en controlcyclus van de provincie. Denk aan de kaderbrief, de begroting, begrotingswijzigingen en de jaarstukken. Je coördineert als projectleider het proces van meerdere producten en werkt er inhoudelijk aan mee. Je toetst ingebrachte voorstellen aan de wettelijke en provinciale financiële kaders en houdt het overzicht over de financiële ontwikkelingen op concernniveau. Bovendien informeer en adviseer je het management en bestuur via helder geschreven stukken en adviezen.   Daarnaast ben je sparringpartner voor de organisatie bij financiële ontwikkelingen en uitdagingen. Jij weet alles over het effectief en efficiënt toepassen van de financiële kaders. In deze rol bent je een belangrijke schakel tussen management, bestuur en Provinciale Staten bij de besluiten die zij nemen over financiën. Je neemt deel aan organisatiebrede programma’s. Daarin richt jij je vooral op verbeteringen binnen de planning- en controlcyclus. Je werkt aan onderwerpen die politieke en bestuurlijke uitdagingen met zich meebrengen. Bijvoorbeeld het terugdringen van onderbesteding en het doorontwikkelen van de provinciale begroting. Kortom: een afwisselende baan voor iemand die zich als een vis in h

SOLLICITEREN