5 van 100

Verzekeraars willen dat verzekering ook lokale overstroming dekt


Verzekeraars kunnen polissen zo aanpassen dat ook plaatselijke overstromingen gedekt zijn, schrijft koepelorganisatie Verbond van Verzekeraars donderdag. Zo'n verzekeringsdekking zou beter aansluiten op de compensatieregeling van de overheid.

De koepelorganisatie benadrukt dat dit een suggestie is en geen bindend advies. Verzekeraars moeten zelf onderzoeken of er ruimte voor is.

Op dit moment kunnen particulieren en bedrijven zich niet verzekeren voor grote overstromingen veroorzaakt door het bezwijken van waterkeringen.

Als dit gebeurt, ben je afhankelijk van de 'rampenwet' van de overheid: de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts).

Onduidelijke wet

De overheid kan na een grootschalige ramp met de Wts particulieren en bedrijven schadeloos stellen als een reguliere verzekering niet voorhanden is. Volgens schadedirecteur Leo de Boer van het Verbond van Verzekeraars is het in de praktijk heel onduidelijk wanneer de wet van kracht wordt.

De Boer: "Verzekeraars die ons advies opvolgen, kunnen woningeigenaren en bedrijven compenseren die bij een lokale overstroming nu nog tussen wal en schip vallen."

Primair of secundair

Het gaat specifiek om plaatselijke overstromingen nadat een zogeheten secundaire waterkering is bezweken door neerslag of droogte. Secundaire waterkeringen zijn bijvoorbeeld kanaaldijken en kades tussen polders. Verzekeraars kunnen de kosten van de schade dragen, heeft het verbond uitgerekend.

Uit het adviesrapport blijkt dat een verzekering voor overstromingen door het falen van primaire waterkeringen niet haalbaar is zonder steun van de overheid. Primaire waterkeringen beschermen het land direct tegen water uit zeeën, meren en rivieren. De Afsluitdijk is bijvoorbeeld een primaire waterkering.

Schadebedragen zijn te verzekeren

Het Verbond van Verzekeraars adviseert de extra dekking op basis van een simulatie van schade door lokale overstromingen. Uit de resultaten blijkt dat de schadebedragen in principe door verzekeraars te betalen zijn.

Met dit onderzoek volgt de koepelorganisatie zijn eigen klimaatrapport van afgelopen jaar op. Daarin werd geadviseerd onderzoek te doen naar verzekeringen voor lokale overstromingen.

Volgens de organisatie zijn verzekeraars volop bezig met de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Zij vrezen dat de schadelast op opstal-, inboedel- en autopolissen als gevolg van hevige regenval de komende decennia met 250 miljoen euro kan toenemen. Daar proberen de verzekeraars zich met onderzoek op voor te bereiden.

bron: http://www.nu.nl/economie/5405315/verzekeraars-willen-verzekering-lokale-overstroming-dekt.html